Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem, osobiście.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę bądź firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 30% wartości pobytu na konto gospodarza Stanicy Wodnej PTTK w Babiętach.

  Dane do wpłaty:

  Margerita Kalinowska - Stanica Wodna Babięta

  Bank Pekao SA: 77 1240 1617 1111 0011 0476 0551

 4. Wpłata zadatku jest potwierdzeniem warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz akceptacją regulaminu Stanicy Wodnej w Babiętach.
 5. Zadatek wpłacany jest w terminie 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.
 6. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
 7. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto gospodarza Stanicy Wodnej PTTK Babięta najpóźniej 7 dni przed przybyciem lub gotówką w dniu przyjazdu w recepcji.
 8. Nie stawienie się Gościa do 6 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość nie powiadomił recepcji.
 9. W przypadku wycofania rezerwacji (wymagana forma pisemna – tj. listem bądź mailem) do 60 dni włącznie przed uzgodnionym terminem pobytu zwracamy całość wpłaconego zadatku. Pomiędzy 59, a 14 dniem włącznie potrącamy 50% dokonanej wpłaty.
 10. W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona. W przypadkach losowych na umotywowany wniosek Gościa, gospodarz Stanicy Wodnej PTTK w Babiętach może przyznać zwrot dokonanej wpłaty w całości lub w części.
 11. Przyjazd po godzinie 19 tylko po ustaleniu z recepcją.
 12. Przy wykupieniu pobytu z wyżywieniem nie istnieje możliwość odliczania niewykorzystanych posiłków.